Englishالعربية

ייצוא לחו״ל

עם הפנים לחו"ל

עם הפנים לחו"ל בתור קיבוץ דתי, השומר על רמת כשרות גבוהה ומוקפדת, זוכים מוצרי קבוצת יבנה להצלחה גדולה גם בחו”ל, בעיקר בקרב יהודי ארה”ב, אנגליה, בלגיה, צרפת, איטליה, אוסטרליה וניו-זילנד.

הסטנדרטים הגבוהים של ההיגיינה הנשמרת בקפדנות, עומדים בביקורות המחמירות ביותר של רשויות הבריאות במדינות אלה.

פרט לכך זוכים חמוצי קבוצת יבנה גם לנאמנות מצד לקוחות מקהילות מגוונות בארצות אלה, לרבות אנשי המזרח התיכון שמצאו בהם את הטעם המזרח תיכוני האהוב עליהם.

image